Ayhan Biçici

 

Cuma, Câmi, Cemaat -1- 06.06.2014

 

İslam toplumu efendimiz tarafından inşa edilirken kendine ait önemli ve diğer milletlerden ayırt edici semboller belirlenmiştir.


Bu semboller başlangıç itibariyle ve elbette dinî kimliği ve bu dine bağlı olan müminlerin kimliğini belirlemeye dönük olmuştur.


İlk iş olarak ibadet etme yerini yani mabedi inşa etmiştir. Mescid.

Mescid-i Nebevi bu anlamda İslam medeniyetinin ilk sembolü ve temel taşı olmuştur.


Her dinin kendine has mabedi olması zarureti mescidin inşasıyla müslümanlar için ilk sembolün böylece tescili olmuştur. Artık müslümanlar için mabedin adı mesciddir. Arap dilinde ve diğer tüm dünya dillerinde müslümanların mabedinin ismi mescid kelimesi temel alınarak isimlendirilmiştir.


Mescid inşasıyla birlikte müminleri mabede ibadete ve toplanmaya çağırmak için bir araç zarureti hasıl olmuştur. Müminlerin icması yani çoğunluğunun görüşü ve efendimizin de tasdikiyle bugünkü kıraatıyla ezan ikinci sembol olarak kabul edilmiştir.


Mescid-i Nebeviye yakın olan müminler tüm namaz vakitlerinde mescide gelir ve efendimizin imamlığında birlikte namazlarını ikame ederlerdi.

Namazını birlikte ikame eden bu topluluğa cemaat denmiş ve bu şekilde üçüncü sembol cemaat oluşmuş ve kabul edilmiş oldu.


Vakit namazlarını yakındaysa Mescid-i Nebevide, uzaktaysa bulunduğu yerde eda eden müminler aynı anda ibadet etme imkanından mahrumlardı.

Mescid-i Nebevi cemaati haricinde Medine'de bulunan müminlerin tümünün bir cemaat oluşturması için biraraya gelip birlikte ibadet etmeleri, tanışmaları,görüşmeleri ve Medine şehri cemaatini oluşturmaları gerekmekteydi.


İslam medeniyeti asıl itibarıyla günlük hayattaki tüm değer ve sembollerini hep ibadet kurallarına göre sabitlemiştir.

Haftada bir gün (mümkün mertebe) tüm müminlerin aynı anda ve aynı yerde ibadet edip görüşmeleri için onları bir araya toplayacak olan da Cuma günü öğlen vaktinde eda edilecek Cuma namazı ikame edilmiştir.

Cuma günü tüm müminler haftalık şahsi temizliklerini yapar, en güzel ve temiz elbiselerini giyer, güzel kokular sürer ve mütebessim bir şekilde en kalabalık sayıda müminle birlikte namazı eda etmek için en büyük mescide yani Camiye gider.

Cuma günü ve namazı da bu şekliyle İslam medeniyetinin sembollerinden biridir.


Dünyanın dört bir yanındaki müminler Cuma günü, Camide çağrıldıkları aynı ezanla aynı yöne kıbleye dönerek bir ve tek olan ilaha Allah Celleye tek bir yürek olarak ibadet ederler.


Tarihte İslama ve müslümanlara düşmanlık etmeye çalışanlar ortak bir tavırla bu esas ve sembollerle savaşmış ya da kıymetlerini aşındırmaya çalışmışlardır.


Camileri kapatmış, ezanı aslından çevirmeye çalışmış, topluca ibadet etme rahatlığını ortadan kaldırmak için istirahat günü olan Cuma gününü tekrar resmi çalışma günü kabul etmiştir.


Ümmet coğrafyasında müminlerin çoğunlukta yaşadığı ülkelerin tamamında Cuma günü resmi tatildir, Türkiye hariç.


Medeniyetimizi yeniden inşa etmek için asıl ve değişmez sembollerimizin ihyasına ihtiyacımız var.


Bu topraklarda ezan ne kadar önemli ve yeniden asıl şekliyle icra edilmesi için mücadele verildiyse; Cuma günü rahat ibadet etme hakkı da o kadar önemlidir.


Cumanız mubarek olsun.


Allah'a emanet olun.


Yazarın diğer yazılarına Yazarlar bölümünde ulaşabilirsiniz.