1 Giris

2 Ittihad-i Islami

Giris

Süleyman Çevik

Aziz, siddik, sebatkar, kiymetli müslüman kardeslerim,

Evvela Fatiri Hakim ve Kadiri Zülcelal olan yüce Halikimizin selami ile selamlar, derginiz ile verdiginiz muvaffak hizmetlerinizden dolayi sizleri tebrik ve tes´id ederim.

Saniyen, bu büyük hizmette gösterdiginiz gayret ve metanetle, burada bize verdiginiz sevk ve gayret, sayani tebrik ve rizayi ilahiyeye mazhardir ümidindeyiz

insaallahu Teala bu dergimiz alemi islam´in uyanmasina ve ittihadi islam cereyaninin hizlanmasina vesile olur.

Sizleri bütün mevcud olan maddi ve manevi imkanatla destekleyen,

Bu güzel ve anlamli mektubundan dolayi kardesimize candan tesekkür ediyoruz. Allah´in izniyle dergimiz belirttiginiz cizgide müslümanlara hizmet vermek gayret ve gayesini tasimaktadir. Meydan kösemizin ilkinde bu mektubu ile bizi memnun eden bu kardesimizin göndermis oldugu "ittihadi islam" yazisini da yine ayni memnuniyet ve sükranlarimizla bu sayfalarda yayinliyoruz. Allah razi olsun.

Ittihad-i Islami

Süleyman Çevik

Ittihadi islam bütün müslümanlari derecelerine göre alakadar eden cok ehemmiyetli bir meseledir. Zira ittihadi islam sadece siyasi bir mesele degildir. Bu ittihad, iki müslümanin imani kardeslik rabitalariyla irtibat ve tesanüdlerinden (dayanisma) baslayarak alemi islam genisliginde bütün müslümanlarin yardimlasmasina ve hayati ictimaiyede ve iktisadiyede ve harbiyede isbirligine kadar gider.

Müslümanlarin bu hakiki din kardesliginden ve tesanüdlerinden hasil olan muazzam kuvvetle dinimiz, islam milletimiz, vatanimiz her türlü harici ve dahili tehlike ve her cesit düsmanlardan muhafaza edilir. Dolayisiyla ittihadi islam, basta imani olmak sartiyla, iktisadi, ictimai ve askeri cihetiyle gerceklesirse (Rahmeti ilahiden kuvvetle ümid ve niyaz ediyoruz) azim bir güc potansiyeli zuhur eder. Bu azim islami güc potansiyeli karsisinda emperyalist Avrupa, TC.´nin ve tüm müslüman nüfuslu olan diger devletlerin ecnebi parmagiyla idare edilen zindika partileri ve komiteleri, canavar siyasetlerini tebdil etmek mecburiyetinde kalirlar. Zira, Müslümanlar mezkur ittihadi islam´i gerceklestirdikten sonra milletler arasinda alemi islam lehine yeni bir denge saglanmis oluyor.

Ancak, bu maddi ve manevi kuvvetin karsisinda dayanamayan antiislamik gücler, bu azim kuvvetin dagilip parcalanmasi icin her cesit hile ve planlarla alemi islam´in ittihad ve tesanüdünü bozmaga calisirlar. iste bu bozgunlarin ifsadlarina karsi uyanik olmayi ve dinimizin cok ehemmiyetli emrettigi islam kardesliginin mana ve mahiyetini bilmeye ve icablarini yapmaya gayret göstermek gerektir. Dolayisiyla ittihadi islam´in tahakkuku icin su gibi sartlari vardir:

Basta islam Milliyetini esas almak ve tefrikaya sebeb olan menfi irkciligi birakmaktir. Kur´ani Kerim´de bu hususta hayli ikaz edici ayetler bulunmaktadir ki, bunlardan bir tanesi asagiya alinmistir;

"Sizi taife taife, millet millet, kabile kabile yaratmisim; ta birbirinizi tanimalisiniz ve birbirinizdeki hayati ictimaiyyeye ait münasebetlerinizi bilesiniz, birbirinize muavenet edesiniz. Yoksa sizi kabile kabile yaptim ki; yekdigerinize karsi inkar ile yabani bakasiniz, husumet ve adavet edesiniz degildir.!"

Su ayeti kerimenin isaret ettigi "tearüf ve teavün düsturu"nun beyani icin asrimizin bedi´ bir alimi demis ki: "Nasil ki bir ordu firkalara, firkalar alaylara, alaylar taburlara, bölüklere, ta takimlara kadar tefrik edilir. Ta ki; her neferin muhtelif ve müteaddit münasebati ve o münasebata göre vazifeleri taninsin, bilinsin.. ta, o ordunun efradlari, düsturu teavün altinda, hakiki bir vazifei umumiye görsün ve hayati ictimayileri, a´danin (düsmanlarin) hücumundan masun kalsin. Yoksa tefrik ve inkisam; bir bölük bir bölüge karsi rekabet etsin, bir firka bir firkanin aksine hareket etsin degildir." Aynen öyle de: Hey´eti ictimaiyei islamiye büyük bir ordudur, kabilelere ve bölüklere ayrilmis. Fakat hadsiz vahdet taraflari vardir. Haliklari bir, Rezzaklari bir, Peygamberleri bir, kibleleri bir, kitablari bir, bir, bir, bir.. binler kadar bir, bir... iste bu kadar bir, birler; uhuvveti, muhabbeti ve vahdeti gerektiriyor. Demek Müslümanlarin kabilelere ve taifelere ayrilmalari, ayetin ilan ettigi gibi, tearüf (tanisma) icindir, teavün (dayanisma) icindir.. kin ve düsmanlik icin degildir. Menfi milliyetcilik fikri, su asirda müthis bir sekilde ileri gitmis. Özellikle dessas Avrupa zalimleri, bunu Müslümanlar icinde menfi bir surette uyandiriyorlar; ta ki, parcalayip, onlari yutsunlar.

Hem menfi milliyetcilik fikrinde bir nefsani zevk var; gafletkarane bir lezzet var; ugursuz ve kötü bir kuvvet var. Bu milliyetcilik fikri zararlidir; baskasini yutmakla beslenir, digerlerine adavet besler ve müteyakkiz davranir. Bu ise müslümanlar arasinda düsmanliga ve kesmekese sebebdir. iste bundan dolayi hadisi serif ve Kur´ani Kerim; kesinlikle milliyetciligi ve unsuriyet fikrini kabul etmiyorlar. cünkü müsbet ve mukaddes islamiyet milliyet, ona ihtiyac birakmiyor. Evet acaba hangi unsur var ki bir milyar vardir. Ve bu islamiyet yerine o irkcilik fikri, fikir sahibine o kadar kardesleri, hem de ebedi kardesleri kazandirsin.

ittihadi islam´in tahakkuku icin lüzumlu sartlardan ikincisi ise, hakiki ve faziletli surayi ser´idir: Alemi islam´daki hakiki ulema ve mürsidlerin ictimai ile ve ser´i usule dayali yapilan sura, bütün müslümanlar icin icmai ümmet manasinda mesru bir kaynak olur. sura ve ittihadi islamin faaliyet ve tesekkülünün kaidelerini tesbit eder. Bu sekilde Kur´an´in kudsi kanunlari etrafinda birlesen "islam Devletleri" bir bed´i alimin tabiriyle "Cemahiri Müttefikai islamiye" yi (Müttefik islam Devletleri) meydana getirir.

ittihadi islamin tahakkuku icin gerekli olan ücüncü sart ise: ittihadi islam´in dayanak noktasi olan alemi islam´daki dini meslek ve cemaatlar, dinin esaslarini esas alip fer´i, cüz´i ve mesleki meselelerden dolayi kavga etmemeleridir. Bu ihtilafi ve kavgayi kaldiracak tek care vardir. O da sudur ki: Evvela; "Müttefekun aleyh olan makasidi aliyeye nazar etmektir".

Evet cemaatlar ve mesrepler arasindaki muhtelif hizmet uslübu dinin esasatindan ziyade fer´i ve teferruati oldugu icin, bu ittihadi sarsamaz ve üstün de gelemez: Elhubbu fillah (Allah icin sevmek) düsturu tutulsa, müminler arasindaki hakiki ask hakim olsa, inaniyorum ki, ihtilaf yok edilebilir. Evet sen meslegini ve fikrini hak bildigin vakit, meslegim haktir demeye hakkin var. Fakat yalniz hak benim meslegimdir demeye hakkin yoktur.

Ey ehli iman! Zillet icinde esaret altina girmemek isterseniz, aklinizi basiniza aliniz ve kalbinizi adavet ve kibir gibi tüm pisliklerden temizleyiniz! ihtilafimizdan istifade eden TC. ve dünya zalimlerine karsi, "innemal mü´minune ihvetun" kudsi kalenin icine girelim ve korunalim. Yoksa ne hayatimizi muhafaza ve ne de hukukumuzu müdafaa edebiliriz. Malumdur ki; iki kahraman birbiriyle bogusurken, bir cocuk ikisini de dögebilir.

iste ey Müslümanlar! Heveslerimizden ve tarafgirliklerimizden dolayi kuvvetimiz hice iner ve az bir kuvvetle ezilebiliriz. Evet azametli bahtsiz bir kitanin, sanli tali´siz bir devletin degerli, sahipsiz bir kavmin recetesi; ittihadi islamdir.

Baslarken    Güncel    Dünyadan    Ekonomi    Hanimlar Kösesi    Meydan    Siir